Historiek

1e Uitstap van de harmonie

Harmonie Noorderlicht werd opgericht in 1933 onder impuls van toenmalig burgemeester Jozef Chalmet en heette toen “Kunst na Arbeid”, o.l.v. de heer René De Decker.

Harmonie “Kunst na Arbeid” werd algauw in de volksmond “Harmonie Noorderlicht” genoemd. In 1953 werd deze benaming dan ook officieel de nieuwe naam van de harmonie.

In 1960 nam John Schenkels sr. het muzikale roer over van de heer De Decker.

John Schenkels sr. bleef dirigent tot 1973. Zijn politiek mandaat (1e schepen) was niet langer verenigbaar met het dirigentschap van de harmonie. Hij gaf dan ook de leiding over aan Roger Poppe.

Onder het dirigentschap van Roger Poppe kreeg de harmonie een meer concerterend karakter, in tegenstelling tot de jaren daarvóór, toen de harmonie vooral stoeten en calvacades opluisterde.

Theo De Pauw – die in 1983 de dirigentstok van Roger Poppe overnam – bleef intensief verder sleutelen aan de kwaliteit van de harmonie en legde op die manier een bijzonder stevige basis voor de huidige harmonie.

Samen met de verandering van dirigent trad er in 1983 ook een nieuwe voorzitter aan, dr. Kristiaan Notte, die tot op vandaag nog steeds voorzitter van de harmonie is.

In 1983 werden tevens de uniformen vernieuwd: een bordeaux uniformvest gecombineerd met beige uniformbroek. Als hoofddeksel werd geopteerd voor een bordeaux baret.

Tijdens het dirigentschap van Theo De Pauw werden talrijke nieuwe muzikanten aangetrokken die in eigen huis werden geschoold.

Theo De Pauw besefte echter als geen ander dat een moderne harmonie – wil ze blijven voortbestaan – op tijd moet investeren in nieuw, jong bloed. In Stany Criel, muzikant bij de harmonie, zag hij zijn gedroomde opvolger.

De ‘afwisseling van de wacht’ kwam er in 1999, tijdens het 26e Lenteconcert. Theo De Pauw bleef echter een bijzonder actief muzikant en bestuurslid van de harmonie.

Stany Criel had een voorliefde voor hedendaagse harmoniemuziek. Hij wou hiermee aantonen dat harmoniemuziek vandaag de dag springlevend is. Dit neemt niet weg dat er ook wel klassieke werken op het programma bleven staan, maar minder dan voorheen.

Harmonie Noorderlicht ziet het als een uitdaging om voortdurend te vernieuwen en te ontwikkelen, zowel wat het repertoire als de muzikanten betreft.

Harmonie Noorderlicht vierde in 2008 haar 75-jarig bestaan. De hoogtepunten van haar jubileumjaar waren een druk bijgewoonde tentoonstelling in het gemeentehuis, het feestelijk Lenteconcert, het jubileumconcert in het najaar en de toekenning van het Koninklijk predicaat.

Eind 2009 gaf Stany Criel te kennen te willen stoppen als dirigent van onze harmonie. Door een verhuis buiten onze provincie was het voor hem praktisch niet meer haalbaar om dirigent te blijven.

Het Lenteconcert van 2010 werd Stany’s afscheidsconcert en tevens de intrede van de nieuwe dirigent, Aimé Goemé.

De samenwerking met Aimé werd na het Lenteconcert van 2011 stopgezet.

De overgangsperiode naar een nieuwe vaste dirigent werd overbrugd door Kris Van Hoorebeke, die als interimdirigent de harmonie klaar stoomde voor het Najaarsconcert van 22 oktober 2011.

In september 2011 werden de proefrepetities georganiseerd met 4 kandidaat-dirigenten.

De huidige dirigent, William Spittael, werd door de muzikanten naar voor geschoven als ‘beste keuze’, waarop het bestuur William heeft aangesteld als de nieuwe dirigent van de harmonie.

William heeft het muzikaal niveau van de harmonie ontegensprekelijk verder verbeterd. Wij hopen dan ook nog lang op de ingeslagen weg verder te kunnen gaan.

Op 12 maart 2017 promoveerde de harmonie op de Provinciale Muziekwedstrijden naar de 1e afdeling. Een ware Hoogdag!

Een maand later echter was de harmonie in diepe rouw door het overlijden van haar geliefde voorzitter Kristiaan Notte. Isabel Dellaert volgde hem op als voorzitter.