Bestuur

Geen vereniging zonder bestuur. Het bestuur komt maandelijks samen om alle organisatorische aspecten van de vereniging te behandelen.

Het bestuur is samengesteld uit muzikanten en niet-muzikanten.

Samenstelling:

  • voorzitter: Isabel Dellaert
  • ondervoorzitter/penningmeester: Johan D’Haene
  • secretaris: Myriam Saelens
  • lid: Edmond T’Sestigh
  • lid: Aurela Boelaert (coordinator leerlingenwerking)
  • lid: Bertrand Tack
  • lid: Etienne Van de Kerckhove
  • lid: Gianni Van Hoecke (IT)
  • lid: Wendy Claus (boekhouding)